Bilinual Project
Bilinual Project

Categories

Tags

Vi som gör det pedagogiska innehållet i Hejsvenska heter Annika Hansen och Malin Hoff. Vi är legitimerade sfi-lärare och arbetar på Komvux Malmö Sfi. Annika har arbetat med sfi sedan 1992 och arbetar sedan 2014 som förstelärare. Malin har arbetat med sfi sedan 2019. Design och grafik till Hejsvenska är utvecklat av Do-Fi.

Logo

Hejsvenska 1, webb finansierades av Skolverket och de tillhörande apparna av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hejsvenska 2 finansierades av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och Malmö stad. Hejsvenska 3-4 finansieras av Eu/Europeiska Socialfonden och Malmö stad. Vår webbsida används nationellt och har ca 3000 unika besökare per dag. Våra appar har laddats ner över en och en halv miljon gånger. Hejsvenska uppstod 2013 då Annika och hennes dåvarande kollega Gisela Ståle, upplevde ett behov av att tillhandahålla fler träningsmöjligheter för sina icke läs- och skrivkunniga elever. De ville ge eleverna en digital möjlighet att laborera med språket, träna ordkunskap och sin läs- och skrivförmåga flexibelt under och efter skoltid. Hejsvenska är på inget vis ett försök till distansutbildning utan just en möjlighet för användarna att fortsätta träna språkligt så mycket som möjligt på ett sätt som är flexibelt och möjligt att individanpassa. Verktyget ska ge möjlighet till språkträning både inom och utom skolverksamhet. Vårt mål är att tillhandahålla digitala verktyg med ett funktionellt språk och därför stannar vi aldrig på ordnivå utan bygger vidare till fraser. De olika momenten inom varje område börjar alltid med minst en modell som man ska lyssna på och som man uppmanas att säga efter. Därefter följer ett antal övningar; olika i antal efter vad som ska tränas. Vi har försökt att göra verktygen så lättnavigerade som möjligt.

Click here to Read more