Bilinual Project
Bilinual Project

Categories

Tags

Projektet startade ursprungligen för att hjälpa mina fyra barn, som stötte på problem med grammatiken i skolan. De första skisserna och lapparna skrevs redan då. Jag ville verkligen förklara det hela enkelt för dem.

En annan anledning att jag utvecklade dessa arbeten var för att jag såg att denna grundläggande kunskap förföll och försvann från skolan. Enkel grundläggande kunskap om hur man lär sig att läsa och skriva har tappats bort och ersatts av en massa annat. Det tycker jag är tragiskt.

Logo

Jag har grävt i gamla böcker, genomsökt mitt minne och plågat mina vänner med frågor. Detta för att få fram en grundläggande enkel pedagogik, för att barn och vuxna skall bättre kunna lära sig läsa, skriva och kommunicera.

Click here to Read more Click here to Read more