Bilinual Project
Bilinual Project

Categories

Tags

Digitala spåret är ett projekt som har utfört av lärare på Botkyrka vuxenutbildning. Projektet har initierats av CFL, Centrum för flexibelt lärande, en myndighet som nu har upphört och vars verksamhet övergått till Skolverket.

Logo

I korthet har målet varit att stimulera språkträning för SFI, svenska för invandrare och SAS, svenska som andraspråk. Projektet avslutades 2007, men vi fortsätter i mån av tid att hålla sidan uppdaterad.

Click here to Read more