SVT Språkplay is a free app for you who would like to learn more Swedish and watch TV at the same time. The App offers subtitled TV-programs with interactive language support from Swedish to 18 languages. You can use SVT Språkplay on your mobile device and on TV using Chromecast.

Logo

This is how it works

Start by selecting your native language and enter how much Swedish you already know. When somebody starts talking in the program subtitles in Swedish will appear. By tapping on the words you don’t understand translations will be presented.

You will also be able to read the subtitles as a complete text and take language exercises adapted to your learning level. In this way you will be able to develop your Swedish and learn new words.

Find Your language

SVT Språkplay offers language support to English, Russian, Spanish, Arabic, Turkish, Albanian, Bosnian, Croatian, Persian, Finnish, Greek, Kurdish, Serbian, Somali, Azeri, Amharic, Tigrinya and Pashto.

Click here to Read more

Ladda ner appen SVT Språkplay och lär dig svenska genom att titta på TV.

SVT Språkplay är en gratis app för dig som vill lära dig mer svenska – och titta på tv samtidigt. Appen erbjuder textade TV-program med interaktivt språkstöd från svenska till 18 språk. Du kan använda SVT Språkplay på din mobil och surfplatta eller på TV med hjälp av Chromecast.

Så här går det till

Börja med att välja ditt språk och ställ in hur mycket svenska du kan. När någon börjar prata i programmet visas svenska undertexter. Genom att trycka på det ord du inte förstår översätts det till språket du har valt.

Du kan också läsa undertexterna som en hel text och göra tillhörande övningar för din språknivå. På så sätt utvecklar du din svenska och lär dig nya ord.

Hitta ditt språk

SVT Språkplay har idag språkstöd för engelska, ryska, spanska, arabiska, turkiska, albanska, bosniska, kroatiska, persiska, finska, grekiska, kurdiska, serbiska, somaliska, azeriska, amhariska, tigrinja och pashto.

Välj bland tusentals program

Du väljer fritt vilket TV-program du vill titta på. I appen hittar du de flesta av SVT:s program, inom många olika kategorier, till exempel nyheter, dokumentärer och barnprogram. Appen rekommenderar också nya program varje vecka, men du kan såklart alltid välja själv vad du gillar och vill se. Du hittar alla program under knapparna för Kategorier och Sök. På det här sättet kan du öva din svenska samtidigt som du tittar på något som du gillar.