8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska.

Bokstäverna i 8 Sidor är lite större än i en vanlig tidning. Meningarna är kortare. 8 Sidor har inga svåra och ovanliga ord. 8 Sidor förklarar vad som hänt, var det har hänt och varför det har hänt.

Logo

Tidningen hör inte till något politiskt parti eller någon förening. Det är journalisterna på tidningen som bestämmer vilka nyheter som är viktigast att berätta.

Click here to Read more