Stava - svensk rättstavning

Här kan du köra vårt svenska stavningskontrollsprogram Stava. Du kan antingen ange ett dokument eller klippa in text som du vill rättstava. Dokument kan vara textfiler, LaTeX-filer, HTML-filer, DOC-filer, DOCX-filer eller PDF-filer.

Free Online Swedish Spell Check Service

SPELLCHECK.CC is a free online multilingual spell checking service. It’s a non-commercial, enthusiastic project that relies on Open Source software and open web standards.

Att läsa, skriva och kommunicera bättre

Projektet startade ursprungligen för att hjälpa mina fyra barn, som stötte på problem med grammatiken i skolan. De första skisserna och lapparna skrevs redan då. Jag ville verkligen förklara det hela enkelt för dem.

Peter Larsson courses

Projektet startade ursprungligen för att hjälpa mina fyra barn, som stötte på problem med grammatiken i skolan. De första skisserna och lapparna skrevs redan då. Jag ville verkligen förklara det hela enkelt för dem.

Gratis synonymordbok

Synonymer är ord som betyder samma sak. Följ oss i sociala medier för att få ett nytt ord varje dag, perfekt för att berika ditt ordförråd.

OSA – Om svar anhålles

OSA (Om Svar Anhålles) är en lexikalisk databas som utarbetades inom ramen för ett projekt vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet och innehåller uppslagsord ur Svenska Akademiens ordbok t.o.m. bokstaven T. Syftet var bl.a. att göra ordboken mer tillgänglig för forskning.

Ordbokstjänster från NE

Här hittar du uppgifter om hur ord stavas, böjs och uttalas, men även hur ordet definieras och vilken ordklass det har. Vidare får du annan språkrelaterad information som ordled, konstruktion, bruklighet, synonymer och betydelsenyanser. Orden sätts också in i språkliga exempel, inte minst vanliga uttryck och idiom.

The People’s Dictionary

The People’s dictionary is initially based on Lexin Swedish-English and English-Swedish dictionary, previously published by the Swedish Language Council. The Swedish Language Council still publish Lexin but has chosen not to proceed making the Swedish-English Lexin available. As a substitute Viggo Kann and Joachim Hollman at Algoritmica HB have developed People’s English-Swedish dictionary within three projects supported by .SE, The Internet Infrastructure Foundation.