Introduction to Swedish

Swedish (or svenska) is a North Germanic language, related to Danish and Norwegian. It is spoken primarily in Sweden but also in parts of Finland as well as isolated parts of Russia and Ukraine. The purpose of this course is to teach the basics of Swedish grammar as well as some vocabulary.

Lär Dig Svenska

This site aims at providing an alternative way of learning Swedish. Instead of presenting concrete grammar lectures, an informal and funny approach is followed, where daily posts are created by using excerpts from library books, newspapers, street advertisements and daily conversations.

Digitala spåret

Digitala spåret är ett projekt som har utfört av lärare på Botkyrka vuxenutbildning. Projektet har initierats av CFL, Centrum för flexibelt lärande, en myndighet som nu har upphört och vars verksamhet övergått till Skolverket.

Swedish for beginners – Table of contents

Learn Swedish quickly and easily with book 2 MP3-language courses! Swedish as a foreign language includes 100 easy lessons (100 lessons are free). All dialogues and sentences are spoken by native speakers. No prior grammar knowledge is needed. You can start learning immediately!

Tio lektioner i språkdidaktik, UR Play

Se hur du kan använda digital teknik när du lär dig ett nytt språk. Sfi-läraren Sara Lövestam ger konkreta tips på hur digital teknik kan användas i språkinlärning. I varje lektion tränas en eller flera färdigheter som hör- och läsförståelse, uttal, muntlig förståelse och muntlig kommunikation. Programmen visar hur digitala verktyg kan användas för att dokumentera språkutvecklingen och bidra till ett formativt arbetssätt, samt skapa förutsättningar för samarbete och kommunikation. Genom att använda ett publicistiskt arbetssätt får eleverna skriva för en verklig mottagare utifrån egna erfarenheter och intressen. I programmen reflekterar Sara över hur digital kompetens och språkutveckling stödjer varandra i lärandet, exempelvis för att få ett källkritiskt förhållningssätt och ta del av nyhetsflödet och samhällsinformation.

Swedish Language Lessons

he Swedish language is a North Germanic language spoken by about 9 million people in Sweden and Finland. Swedish is closely related to Norwegian and Danish, and to a lesser extent English. The mp3s for these Swedish language lessons were recorded by native speaker Krystallia. Don’t forget to try the Foreign Service Institute Swedish Course. If you are learning more than one Scandinavian language, go to Scandinavian Vocabulary.

Björn Engdahl’s Swedish Course

Hi, my name is Björn Engdahl and I live in Stockholm, Sweden. I’ve seen a couple of homepages teaching a language, so I decided to make one on Swedish.

Hej Svenska v3

Vi som gör det pedagogiska innehållet i Hejsvenska heter Annika Hansen och Malin Hoff. Vi är legitimerade sfi-lärare och arbetar på Komvux Malmö Sfi. Annika har arbetat med sfi sedan 1992 och arbetar sedan 2014 som förstelärare. Malin har arbetat med sfi sedan 2019. Design och grafik till Hejsvenska är utvecklat av Do-Fi.

Tyda.se

Ett lexikon för översättning med över 1 miljon uppslagsord på svenska, engelska, tyska, franska och spanska.