Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här:

Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska.

Svenska Lexin finns nu i en helt ny version. Det är den mest omfattande revideringen som gjorts sedan första versionen kom 1984. Flera tusen nya ord och uttryck har lagts till. Språkexemplen har uppdaterats och fler böjningsformer och fylligare information om konstruktioner har tillkommit. Läs mer här. Revideringen har gjorts vid Göteborgs universitet av Daniel Berg, Sture Berg, Ann-Kristin Hult, Louise Holmer, Christian Sjögreen, Emma Sköldberg och Maria Toporowska Gronostaj under ledning av professor Sven-Göran Malmgren. Till uppslagsorden hör ljudfiler med uttal som har tillhandahållits av Svenska Akademien.

Lexin på nätet är ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen, och Kungliga Tekniska högskolan.

Logo

Supported languages:

 • albanska
 • arabiska
 • bosniska
 • finska
 • grekiska
 • kroatiska
 • makedoniska
 • nordkurdiska
 • persiska
 • romska (arli)
 • rumänska
 • serbiska
 • somaliska
 • spanska
 • svenska
 • sydkurdiska
 • tigrinska
 • turkiska
 • turabdinska
 • vietnamesiska

Click here to Read more