LL-förlaget ger ut lättlästa böcker för vuxna och unga vuxna. För många av våra läsare är lättlästa böcker en väg in i litteraturens värld och ett sätt att vara delaktiga i samhället.

Logo

Vilka är våra huvudsakliga läsare?

  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • Äldre med demens
  • Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Vuxna som håller på att lära sig svenska
  • Personer med dyslexi

Click here to Read more