SO kom ut i tryckt form år 2009 och utgör en ingående beskrivning av det allmänna ordförrådet i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter. Ordboksappen speglar detta innehåll.

Logo

Appen bygger på den lexikaliska databas som utarbetats och vidareutvecklas vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Den innehåller bland annat:

  • 65 000 uppslagsord med ingående betydelsebeskrivningar
  • 100 000 språkliga exempel och 5 000 idiom
  • uttalsuppgifter samt inläst uttal
  • uppgifter om ordklass och böjning, ordled och ordbildning
  • upplysningar om ordens stil och bruklighet
  • särskilda konstruktionsuppgifter
  • dateringar av mer än 70 000 ord och betydelser (från före 1000-talet till 2000-talet)
  • etymologier för cirka 28 000 ord och betydelser
  • välkända citat i anslutning till enskilda artiklar
  • stilrutor, det vill säga kommentarer om språkriktighet.

Click here to Read more